Автоматични електронни проточни везни за фуражната промишленост

Автоматична пакетираща машина за пакетиране на 10÷50kg за брашно, фураж, ориз, др. за отворени пакети