greenhouse_1 greenhouse_2

Характеристики

 1. Компютърен контрол на температури, измервани в оранжерии, базирани на “1-wire”, Dallas:
  • Контрол на температурата до 32 точки за всяка оранжерия;
  • Контрол на влагата до 32 точки за всяка оранжерия;
  • Конфигуриране, избор на сензорите които ще участват в контрол, аларма и управление (При условие че част от оранжерията не се ползва).
 2. Автоматично поддържане на режима на температури и влага:
  • Регулиране на температурата и влагата чрез актуатори (задвижки), монтирани на инсталацията на топлата вода;
  • Топломер за отчитане на изразходваното количество енергия.
 3. Дистанционен контрол през Internet
 4. Системата позволява архивиране и графично представяне на температурата по зададени чрез контрола на календар дни за изминали периоди.