scada_2 scada_3 scada_4
scada_forage_1 Concrete_00 scada_forage_2

Характеристики

 1. Автоматизацията на производствения процес се реализира на база на най-високите технологични постижения за целта. Системата се характеризира с следните характеристики:
  • Системата се визуализира чрез един или няколко компютри свързани към мрежата на централно PLC – Profinet.
  • Разпределена периферия в – Profinet мрежата, която осигурява простота и надеждност при изграждане и поддържането на системата.
  • Наблюдаването на технологичния процес се осигурява от интелигентни сензори за ниво, налягане, температура, тегло, флуиди и др.
  • Контрола на изпълнение на заданието се осъществява от интелигентни изпълнителни механизми с пневматично и електро управление.
  • Технологичния процес се осигурява с запис на аларми, история на процеса, тотализатори и графики.
scada_forage_3