bread_factory_1

Характеристики

 1. Автоматичен дозатор е система създадена за да осигури оптимални характеристики при дозиране и смесване на различни брашна, студена и топла вода с за тесто за постигане на зададени консистенция и температура. Машината притежава следните основни характеристики:

  • Измерване температурата на брашното и на на околната температура.
  • Автоматично дозиране на зададеното количество брашно от различни бункери.
  • Автоматично смесване и дозиране на студена и топла вода за получаване на зададено количество и температура на водата.
  • Дозирането се осъществява на 2 етапа които се различават по скорост, като последния етап при който се извършва дозирането е най-бавен, но за сметка на това осигурява необходимата точност.
  • Измерването на теглото се осъществява в електронна везна с специализирана конструкция с интелигентно управление с набор от функции, които осъществяват адаптирането на машината към променящите се характеристики на продукта.
  • Системата притежава тотализатор и позволява дистанционно отчитане на произведените количества.