Диференциален дозатор за адитиви 20÷1000гр./мин. DA – 20

diferen_dozator_1 diferen_dozator_2

Характеристики

  1. Тегловен принцип на измерване при дозиране на прахообразни продукти, което осигурява точността на дозиране независимо от плътността и количеството на продукта в измерителния съд.
  2. Точността на дозирането се осъществява чрез честотен регулатор с PID контрол на управление на дозиращия шнек.
  3. Автоматично презареждане на оперативния бункер от който се осъществаява дозирането.
  4. Автоматичен контрол и управление на дозирането пропорционално на основния поток от продукт(брашно).
  5. Компютърен контрол осигуряващ, възможности за промяна на технологични и системни параметри, както и генериране на история на процеса под форма на таблици графики, справки за селектирани периоди от време.
  6. Интегрирането на преминалия продукт се записва в тотализатори, на базата на които може да се правят справки за преминалия продукт назад във времето.