Подписан договор – 12 февруари 2020

12.02.2020:

Имаме удоволствието да Ви информираме, че “АСКОН” ЕООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на Проект “Подобряване на производствения капацитет в “АСКОН” ЕООД”, финансиран от
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР