Начало

web_00_base

Фирма Аскон ЕООД е производител и износител на машини в областта на
Автоматизацията, контрол и управление на процесите на обработка на
зърно, брашно, фураж, ориз, олио, хляб и др., мелници за брашно, фуражни фабрики, фабрики за производство на алкохол, фабрики за преработка на слънчоглед, ориз, парници, бетонови центрове и др. с 30 г. опит в 15 държави.

Основни продукти на фирмата са:

 1. Автоматизация на мелници за брашно:
  1. Тотална автоматизация на производството;
  2. Дозатор на зърно в поток за пропорционално дозиране, миксиране и регулиране на потоците от зърно;
  3. Автоматичен влагорегулатор, който измерва поток, влага, температура и хектолитър на зърното, постъпващо на входа. Изчислява и дозира необходимата вода за постигане на необходимата технологична влага при кондициониране на зърното;
  4. Електронни проточни везни за зърно и млевни продукти. Преминалите количества се натрупват в тотализатори;
  5. Пропорционално дозиране на адитиви с диференциални везни, работещи на тегловен принцип в диапазона 1-1000g/min;
  6. Пакетиращи машини 20-50kg за отворени и вентилни торби;
  7. Напълно автоматични пакетиращи линии за 1, 2, 5kg;
  8. Автоматично палетизиране 25, 50 kg за евро пале.
 2. Автоматизация на Фуражна фабрика:
  1. Тотална автоматизация на производството;
  2. Пакетиращи машини 10-50kg за отворени и вентилни торби;
  3. Автоматично палетизиране 25, 50 kg за евро пале.
 3. Автоматизация на фабрика за преработка на слънчоглед:
  1. Тотална автоматизация на производството;
  2. Електронни проточни везни за зърно и млевни продукти. Преминалите количества се натрупват в тотализатори.
 4. Автоматизация на пивоварни фабрики:
  1. Електронни проточни везни за зърно и млевни продукти. Преминалите количества се натрупват в тотализатори.
 5. Автоматизация на Бетонови центрове:
  1. Тотална автоматизация на производството.
 6. Автоматизация на парникови инсталации:
  1. Контрол и измерване на температура.
 7. Автоматизация на фабрики за производство на алкохол:
  1. Тотална автоматизация на производството;
  2. Електронни проточни везни за зърно и млевни продукти. Преминалите количества се натрупват в тотализатори;
  3. Тотална автоматизация на фабрики.

Искрено Ваш.
д-р инж. Владимир Гебов, президент на „Аскон“ ЕООД
„Аскон“ ЕООД
България, 2700 Благоевград, ул. „Покровнишко Шосе“ 66
Телефон: +359 73 88 45 60
GSM: +359 888 62 93 39


Местоположение